Software dissenyat per al mecanitzat de portes i marcs de portes.


PORTACAM X4.

Aquest programa forma part de la família de solucions de la que disposem i està integrat a RIERGE SUITEX4

A l’inicia la Suite, a la part dreta, tenim les diferents aplicacions segons la contractació realitzada. Només necessitarem seleccionar l’aplicació desitjada.

A la part esquerra, disposem de tota la informació de la màquina:
•    Eixos disponibles i en posició
•    Posició i velocitat del capçal mestre
•    Posició i velocitat de l’avenç del capçal
•    Mode actiu
•    Canal de treball
•    Potència de l’eina
•    Alarmes

Tota la informació mostrada és el temps real, d’aquesta forma l’operari podrà disposar de més facilitat de control sobre la màquina.

Aquesta aplicació és un pas endavant cap a les noves tecnologies. En el desenvolupament per al mecanitzat de portes i marcs hem afegit un entorn gràfic més intuïtiu i agradable, una biblioteca més extensa, llistes de treball més potents, pre-visualització en pantalla de l’acabat final del model treballat i més variants d’opcions.

Quan seleccionem PORTACAM en el menú principal, ens mostrarà les opcions disponibles d’aquesta aplicació:

•    Eines
•    Ferratges
•    Portes
•    Llista de treball
•    Diagnòstic
•    Variables estat
•    Explorador
•    Twincam

PORTACAM – TOOLS

Primer de tot, necessitarem configurar totes les eines que estem utilitzant. L’aplicació les mostrarà agrupades.
Un cop haguem seleccionat l’eina, introduirem els valors corresponents a cada informació. I un cop introduïts, polsarem el botó de guardar per enviar els valors al control.

PORTACAM – FERRATGES

En aquesta secció crearem els ferratges. PORTACAM disposa d’una biblioteca personalitzada de ferratges en la que els clients podrà configurar-los segons els models amb els que treballi.

Aquestes agrupacions es divideixen en:

•    Panys
•    Formes
•    General
•    Mecanitzats interiors
•    Perns portes
•    Perns marcs

Podem configurar el ferratge amb tants tipus com volguem.
Una vegada tinguem la composició realitzada, seleccionarem el tipus de ferratge, peni porta i pany.

PORTES

En el moment en què tinguem creats els ferratges, podem començar a definir les portes.
En cada apartat, tenim uns desplegables on estaran els llistats dels ferratges corresponents a cada secció i una vegada seleccionats, podem introduir les posicions assignades a cada ferratge.
Quan tinguem seleccionades les opcions desitjades, passarem a introduir les mesures de la porta i seleccionarem el sentit d’obertura.
Faci una pre-visualització de la porta per verificar la posició dels ferratges

WORK LIST

Un cop tinguem les portes creades, podem començar a mecanitzar. Anirem afegint les portes a una llista de treball.
La gestió de la llista de treball, inclou una funció addicional per a la lectura de codis de barres.

FILE EXPLORER

A mida que anem treballant amb l’aplicació, és possible que anem acumulant un excés d’arxius, tant en el nostre ordinador com en el control. A través d’aquesta opció podrem veure la quantitat d’arxius que tenim i eliminar-los si és necessari.

DIAGNOSIS

Visualitzem totes les alarmes i alertes que el control ens pot donar, per poder realitzar l’acció adequada en cada cas.

 

 

0

Tu carrito