La diversitat de materials que incorporen els sectors en clara expansió com l’automotriu, aeronàutic naval i, en general, tota la indústria, ens ha portat a realitzar una forta inversió en investigació i desenvolupament per poder oferir diferents formats de màquina per adaptar-nos a les necessitats de mecanitzat de cadascun dels materials.

Seguidament pot veure una selecció de les màquines més usuals.

Tots els nostres models són configurables d’acord als requeriments dels nostres clients.

  • Mesures de treball sota demanda.
  • Taula de subjecció de les peces d’acer, electro-soldada o de resina.
  • Doble motor en els eixos de deplaçament.
  • Instal·lació de regles lineals.
  • Manxes de protecció en tots els eixos.
  • L’adaptació de diferents capçals, potències y formats.
  • Diversos models y capacitats de magatzems de canvi d’eina.
  • Elecció de diferents àrees de treball, doble taula, taula rotatòria, treball pendular etc.
  • Carenats insonoritzats.
  • Teulades cobertes en alguns models.
 
   

 

0

Tu carrito