Disposem de línies automàtiques de producció de panell amb etiquetadora automàtica a l’entrada del taulell, càrrega automàtica del taulell al centre de mecanitzat i descàrrega sobre la taula amb tapís.

Per la mecanització de portes hem desenvolupat un sistema de càrrega automàtica per manipulador que pot escollir portes des de diferents punts d’origen, carregar al centre de mecanitzat i a la sortida de la màquina s’alimenta una màquina insertadora de ferratges que col·loca i cargola les frontisses i els panys. A la sortida d’aquesta màquina  un manipulador recull la porta i la sitúa en diferents palets, d’acord amb la programació desitjada. Tot això es realitza des d’un únic programa i un sol punt de control que gestiona tot el procés i les diferents màquines.

El mecanitzat i l’empenellat dels marcs de les portes es realitza de manera automàtica, des de la càrrega al centre de mecanitzat que realitza el tall de longitud, el tall o mecanitzat d’unió de les tres peces, el taladrat, el fresat dels perns i panys i qualsevol altre mecanitzat que es precisi. Fins i tot la col·locació i cargolat de les frontisses en els marcs es realitza de forma automàtica amb una sola programació i des d’un sol punt de control.

 

La nostra Suite X4 junt amb el nostre programa PortaCam X4, gestiona tots els processos.

 

 

 

0

Tu carrito