Tecnologia & Desenvolupament

A Rierge desenvolupem els nostres productes a través de la nostra oficina tècnica.

Construïm a les nostres instal·lacions tots els components de caldereria, desenvolupem el nostre propi software i adaptem solucions de mercat als nostres productes. Soldem, mecanitzem, construïm els elements de planxisteria, disenyem i construïm els quadres elèctrics, programem i parametritzem tots els elements electrònics, pintem, acoblem els components i realitzem la posta en marxa dels nostres centres de mecanitzat CNC.

El nostre personal qualificat realitza el disseny i l’esquema del quadre elèctric, i en les nostres instal·lacions realitzem el muntatge dels diferents elements, identificant cadascun dels cables, els quals també confeccionem: soldem els terminals i comprovem cadascun d’aquests, amb la fi de tenir la seguretat de que no es produeixi cap fallada de connexió.

La majoria de les nostres màquines són tractades estabilitzant totes les peces que ha sofert tensions per la seva fabricació en l’origen o en el transcurs del procés de fabricació de la màquina.

Aquestes peces són tractades amb calor durant un període de 24h arribant a una temperatura de 600ºC, amb l’objectiu que durant el procés siguin eliminades les tensions internes que deriven d’una deformació de l’estructura amb el pas dels mesos, que comportaria una pèrdua de precisió i un desgast superior dels elements de tracció i translació com ho són les guies, cargols, patins i cremalleres.

Mecanitzat

Els punts de suport de les guies de precisió, cremalleres, cargols, suports i altres punts de recolzament són mecanitzats, per garantitzar un perfecte assentament i paral·lelisme, garantitzant així una màxima precissió de la màquina.

Acoblament

Quan rebem els components fabricants pels diferents departaments de l’empresa, comença la tasca d’acoblament dels elements. En aquest procés és un conflueix el treball de tot un equip i on tot ha d’encaixar amb la màxima precissió. Són centenars de peces que configuraran un producte d’alta qualitat i precisió, per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients.

Control de Qualitat

Tots els eixos són calibrats amb interferòmetres làser per poder compensar les diferències de pes que poden tenir els elements de tracció com ara cremalleres, cargols o reductors.

L’esquadrats entre els diferents eixos es realitza també amb equips làser, que ens garantitza una alta precisió i perfecció en els mecanitzats.

Incorporem les últimes tecnologies de medició per a una perfecta alineació i compensació dels eixos de tracció. Un cop acabades les màquines, passen per un estricte control de qualitat realitzant un Test de Circularitat, Esquadrat, Repetitivitat, Precissió, Lateralitat i Regulació de Servos per mitjà del Sistema Ballbar, i s’efectuen proves de comprovació de totes les funcions..

En màquines de grans dimensions s’usa el Làser Tracker per a l’alineació de l’acoblament, la instal·lació i l’alineació de les màquines.

Aquests equips ens emeten documentació per a l’emissió de la Certificació ISO.

 

Conexió via mòdem

El mòdul TELESERVICE està compost per un mòdem, instal·lat al pupitre de control i software de comunicacions per accedir des del nostre ordinador al CNC dia Internet.

Aquest sistema ens possibilita oferir-li suport tècnic a distància, orientant-lo en la programació i, alhora, poder realitzar el diagnòstic de qualsevol fallada, ja sigui en el programa o en el sistema, importar i exportar fitxers, visualitzar entrades i sortides i la possibilitat d’intervenir en aquest equip.

A la màquina van disposades preses externes de connexió USB i d’auriculars per poder estar connectat amb el nostre departament SAC via Skype.

Registri’s i accedeixi

Els nostres clients poden tenir accés a la Zona Club Clients on poden descarregar-se tot tipus de documentació tècnica i comercial.

La nostra SUITE X4, desenvolupada en el nostre departament de Software, creix dia a dia i ens ofereix més prestacions d’intercomunicacións entre programes i facilita als notres clients l’ús de la màquina, treballant en un sol entorn fàcil i didàctic.

El nostre servei tècnic està dotat dels elements necessaris per poder avaluar a distància la naturalesa de la intervenció. En un 80% dels casos se soluciona per via telemàtica, però en el cas que sigui necessària la intervenció in situ, els nostres tècnics es desplaçaran per solucionar-ho.

Totes les nostres màquines de nova generació any 2009, estan equipades amb mòdem de connexió a Internet i preses externes de connexió de memòria USB, així com per la connexió d’auriculars i mico perquè el client pugui establir contacte amb el nostre departament SAC a través d’Skype per rebre assistència remota i ajudar-lo en els dubtes que puguin sorgir.

Els components que fem servir en les nostres màquines són exclusivament d’origen europeu i de marques líders en la seva especialitat. Visiti la nostra secció de Col·laboradors, on trobarà informació sobre aquests i els links amb el seu lloc web.

0

Tu carrito