Línies automàtiques de panell

Línia Nesting Impressora

Es composa d’un centre de mecanitzat CNC, que incorpora un carregador telescòpic a l’entrada de la màquina i aquest carregador disposa d’una impressora d’etiquetes que les va col·locant de forma automàtica al panell abans de ser mecanitzat.

El carregador és telescòpic de manera que podem col·locar un paquet de taulers i automàticament s’alimentarà al centre de mecanitzat, que simultàniament, a la descàrrega i neteja del martir, col·locarà el nou panell en màquina per ser mecanitzat.

A la sortida del centre de mecanitzat disposem d’una taula de banda on tindrem les peces etiquetades, tallades i taladrades.

 
     

Línia de Nesting + Txapadora

Es composa d’un centre de mecanitzat CNC que incorpora un carregador telescòpic a l’entrada de la màquina i aquest carregador disposa d’una impresora d’etiquetes que les va col·locant de manera automàtica en el panell abans de ser mecanitzat.

El carregador és telescòpic de manera que podem col·locar un paquet de taulers i automàticament s’alimentarà al centre de mecanitzat, que simultàniament, a la descàrrega i neteja del martir, col·locarà el nou panell en màquina per ser mecanitzat.

A la sortida del mecanitzat, tindrem una cinta de banda i un manipulador Goliat, que voltejaran les peces en cas de necessitat i alimentarà una txapadora de cantos electrònica que, d’acord amb la informació facilitada en el codi de barres de la peça, escollirà el canto corresponent i s’adequarà al gruix de la peça, que a la sortida de la txapadora retornarà a l’origen on, segons les necessitats, tornarà a la txapadora o serà ben apilada en un palet. I així haurà acabat el procés.

 

 

Línia de fabricació de portes + col·locació de ferratges

     

Mecacerc + Ferramak

La línia està composta per les màquines següents:

Centre de mecanitzat MECACERC amb carregador.
Insertadora de ferratges FERRAMAK.

 

Després de fabricar el marc per mitjà d’una motllurera o bé amb un altre procés, necessitem mecanitzar l’allotjament dels ferratges. Això ho farem amb la màquina MECACERC, que, provisionada amb un carregador vertical de perfils, anirà alimentant la màquina.

A la sortida connectarem amb una FERRAMAK, que col·locarà els ferratges i els cargolarà de manera automàtica.

Ja tenim les tres peces del marc llestes per ser empaquetades.

En el cas de voler acoblar els marcs amb la porta, ho farem en el banc de muntatge per, posteriorment, ser acoblat i entregar tot el Kit complet al nostre client.

 Tot aquest procés pot ser realitzat de manera completament automàtica o semi-automàtica.

 

Línia de fabricació de marcs + inserció de ferratges.

   

Megadoor + Ferradoor

Es composa de les següents màquines:

Manipulador Goliat per a càrrega y descàrrega de portes.
Centre de mecanitzat MEGADOOR (que segons necessitats productives pot variar el model).
Insertadora de ferratges FERRADOOR.

Funcionament de la línia:

Per mediació del centre de mecanitzat MEGADOOR realitzarem tot el mecanitzat de la porta (esquadrat, allotjament de perns, allotjament del pany, taladro de la maneta, taladro de la clau, ratllat i qualsevol altre treball de fresa).

A la  sortida de la màquina connectarem amb la insertadora de ferratges FERRADOOR que ens col·locarà el pany i els perns, sense importar la quantitat ni el sentit de la obertura (dreta/esquerra).

Un cop enllestit aquest procés podem passar a l’acoblament de la porta i mitjançant el manipulador GOLIAT l’apilarem en el lloc escollit pel client.

En cas de voler acoblar la porta amb els marcs, ho farem en el banc de muntatge per, posteriorment, ser acoblat i entregar tot el Kit complet al nostre client.

Tot aquest procés pot ser realitzat de manera completament automàtica o semi-automàtica.

 

 
     

 

0

Comanda